Infographic

Onderzoek: effectieve gezinsaanpak

ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen.

Opdracht: ITTA heeft in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek onderzoek gedaan bij bibliotheken hoe zij de Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders hebben ingezet.  Uit het onderzoek kwamen 7 succesfactoren die als het ware een soort checklistje zijn voor bibliotheken. Deze zijn vertaald naar een overzichtelijke infographic / praatplaat incl. een rapport met een uitgebreidere beschrijving van de 7 succesfactoren. Vormgeving is in stijl met de huisstijl van Koninklijke Bibliotheek.

Product: infographic & brochure

OpdrachtgeverS

Koninklijke Bibliotheek
www.kb.nl