Aanbesteding

SOK elementen verharding -
gemeente Amsterdam

Aanbesteding voor de gemeente Amsterdam voor het onderhoud van de elementenverharding. De focus lag hierbij vooral op duurzaamheid en de samenwerking tussen de aanbesteder en de gemeente Amsterdam.

Opdracht: Onderdelen uit het plan van aanpak versterken met inzet van diverse illustraties. Met o.a. een dashboard waarbij de situatie en ambitie op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk wordt gemaakt.

Typen illustraties: datavisualisatie, processen en situatietekening
Opdrachtgever
Markus bv
Website