Aanbesteding

RAI - Logistiek terrein

Aanbesteding vanuit RAI Amsterdam voor de inrichting van het logistiek terrein bij hal 5. 

Opdracht: Opmaak Plan van Aanpak in lijn met de huisstijl van de RAI wat zorgt voor herkenbaarheid.  De focus lag op de wijze van uitvoering waarin minimale hinder een belangrijk onderdeel vormde.  De uitvoering is door middel van faseringsplaatjes inzichtelijk gemaakt in combinatie met tijd en mate van hinder.

Product: vormgeving bidboek en illustraties