Grafisch ontwerp

DMaaktHetBont

DmaakthetBont is een initiatief van Denise Bontje. Denise heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van het kind; door middel van media, interactie en spel. Door middel van mediaopvoeding kinderen leren omgaan met media op alle mogelijke manieren. Van lezen, kijken en spelen naar doen.

Opdracht: Een informatieve en onderscheidende website waarin o.a. haar visie en expertise een duidelijke plek krijgen.
Denise zoekt naar nieuwe mogelijkheden en durft te kijken buiten de gebaande wegen. Dit was ook het uitgangspunt voor de visuele identiteit en verdere uitwerking van de website. Gewaagd, speels en aansprekend voor de doelgroep. Er is ook doelbewust gekozen om haar duidelijk naar voren te komen op de website. Denise is namelijk het gezicht van DmaakthetBont.

Product: logo en website

Opdrachtgever

DmaakthetBont
www.dmaakthetbont.nl