Infographic

preventie bij Live-events

De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Opdracht: Ontwerp van een infographic voor een live-evenement. Het hoofddoel is om bewustwording te vergroten en informatie te delen onder betrokken partijen. Live-evenementen verwijzen naar ingrijpende levensgebeurtenissen die een grote impact kunnen hebben op iemands financiële situatie.

Samenwerking met o.a. Hogeschool Rotterdam & gemeente Rotterdam

Product: infographic

Opdrachtgever

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl