Aanbesteding

Baggeren zijwateren - Hoorn

Aanbesteding voor de gemeente Hoorn. De tender betreft het baggeren van het Julianapark en havens in de gemeente Hoorn.

Opdracht: In beeld brengen van o.a. uitvoeringswijze, stakeholders en transportroute met als basis een gestileerde ondergrond.

Type illustratie: faseringstekening, situatietekening en informatieve illustraties
OpdrachtgeverS
Beens Dredging 
Website