Grafisch ontwerp

ITTA - Domeinkaarten

ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen.

Opdracht: Vormgeven van een reeks domeinkaarten. Na  onderzoek vanuit ITTA  zijn de bevindingen/uitkomsten vertaald naar 8 domeinkaarten met elk hun eigen onderwerp. Daarnaast cijferkaarten die de aantallen weergeven van de diverse groepen anderstaligen per provincie/gemeente.  Deze kaarten zijn te gebruiken door diverse instanties die te maken hebben met anderstaligen en hulp en inspiratie kunnen bieden bij bepaalde vraagstukken.

Product:  domein- en cijferkaarten

Opdrachtgever

ITTA - Kennisinstituut voor Taalontwikkeling
https://www.itta.uva.nl/