Aanbesteding

GVB - NZK Pont

Aanbesteding vanuit GVB voor de bouw van zestal plateau’s waar de laadarmen voor de nieuwe elektrische schepen op geplaatst kunnen worden. Project spreid zich over drietal locaties aan de noordzijde van het Noordzee kanaal.

Opdracht: Opmaak van het Plan van Aanpak inclusief bijlagen. Qua vormgeving is er gebruik gemaakt van rustige basiskleuren met ondersteunende frisse kleuren om bepaalde accenten te leggen en te zorgen voor een duidelijke hierarchie. De bijlagen met klantwegschema, tijdwegdiagram en fasering geven visuele ondersteuning aan de inhoud.

Product: vormgeving bidboek en illustraties