Grafisch ontwerp

Gers met geld

Gers met Geld is een krachtbundeling van Buurtwerk en Kwadraad. Gers met Geld coacht Rotterdammers met schulden om financieel zelfredzaam te worden. De aanpak van de nieuwkomer richt zich op duurzame gedragsverandering. Door kennis en ervaring wordt er ingezet om inwoners financieel zelfredzaam te maken.

Opdracht: Voor dit project is er een praatplaat en website (www.gersmetgeld.nl) ontwikkeld. De praatplaat biedt ondersteuning bij het coachingstraject met de desbetreffende deelnemer. Hierin wordt samen met de begeleider een eigen leerpad samengesteld. De website heeft vooral een informatieve functie voor de deelnemer, verwijzers en partners.

Product: Website en praatplaat

Opdrachtgever