TENDER VORMGEVING

Doelgroepenvervoer Den Haag

Aanbesteding vanuit de Gemeente Den Haag voor Harmonisatie Doelgroepenvervoer.

Opdracht: Voor het Plan van aanpak is er een ontwerp gemaakt wat aansluit op de duidelijke strategie voor dit project. Een ontwerp waarbij o.a. beeld een belangrijk rol inneemt. Fotografie,  illustraties en infographics hebben een ondersteunende functie en neemt de lezer mee in het verhaal. In combinatie met typografie en kleurgebruik vormt het een opvallend en eigen 

Product: vormgeving bidboek en illustraties